Month: Grudzień 2015

Góra Modlitwy – 9.01.

PIERWSZA GÓRA MODLITWY W NOWYM ROKU - JUŻ 9 STYCZNIA!

Pamiętacie jak potężne było wołanie “Marana Tha” z ostatniej Góry Modlitwy? Dlatego chcemy kontynuować temat tęsknoty za Jezusem i modlitwy o Jego powtórne przyjście. Tym razem będziemy prosić Boga o to, aby takie wołanie rozległo się już nie tylko z Polski, ale z całej Ziemi.
“W Jego Imieniu narody pokłądać nadzieję będą.” (Mt. 12,21)

2015.01.09 GM_mailing
Temat przewodni Góry Modlitwy – narody, oddające pokłon Panu, mające w Nim swą nadzieję - nawiązuje także do obchodzonego 6 stycznia Święta Objawienia Pańskiego. Święto to upamiętnia rozpoznanie przez pogan Wcielonego Boga – Mesjasza, zapowiedzianego przez proroków. Wspominając to wydarzenie, chcemy prosić Boga, aby dziś zdejmował zasłonę z oczu narodów, aby wszyscy Go poznali i oddali Mu pokłon.
Będziemy modlić się w intencji narodu wybranego – Izraela, naszej Ojczyzny, oraz wszystkich narodów Ziemi.
Wstawiennictwem ogarniemy także Światowe Dni Młodzieży, na które do Polski przyjedzie grupa młodzieży z różnych stron świata. Będziemy się modlić, aby czas Światowych Dni Młodzieży w Polsce, był dla nich okazją do przylgnęcia do Boga całym sercem!

Zapraszamy serdecznie w sobotę 9 stycznia 2016 r. godz. 8:00-20:00

PLAN DNIA:
08:00 - 10:00 Uwielbienie i modlitwa rozważanie Słowa Bożego
10:00 - 12:00 Uwielbienie i wstawiennictwo w intencji wszystkich narodów
12:00 - 14:00 Uwielbienie i wstawiennictwo w intencji Światowych Dni Młodzieży
14:00 - 16:00 Sesja nauczania z serii "Szkoła Modlitwy" oraz pokoje prorocze
16:00 - 18:00 Devotional - set rozważania Słowa Bożego
18:00 - 20:00 Uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie

Zapraszamy do skorzystania z posługi proroczej w godzinach 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się tutaj.

Góra Modlitwy – to cykliczna, comiesięczna, 12-godzinna modlitwa złożona z 3 elementów: uwielbienia, rozważania Pisma Świętego oraz wstawiennictwa. Rozpoczyna się o godzinie 8:00 a kończy o 20:00. Można wejść i wyjść w dowolnym momencie, oraz dołączyć do modlitwy on-line!

Kolejne Góry Modlitwy odbędą się prawdopodobnie: 27 lutego 2016; 19 marca 2016; 23 kwietnia 2016; 14 maja 2016; 04 czerwca 2016; Lipiec - Podczas Obozu “Poświęceni Panu”; 27 sierpnia 2016; 24 września 2016; 29 października 2016; 26 listopada 2016; 17 grudnia 2016. Zapraszamy serdecznie!

Przerwa Świąteczna

Jak działa Dom Modlitwy w okolicach Świąt i Nowego Roku?

Sala Modlitwy zamknięta - święta

“Marana Tha!” – Góra Modlitwy 12.12.2015

Zapraszamy serdecznie na grudniową Górę Modlitwy.

unnamed

“Marana Tha” – Przyjdź Panie Jezu! To temat przewodni najbliższej Góry Modlitwy, która odbędzie się 12 grudnia 2015 w godzinach 08:00-20:00.

Dlaczego taki temat? Żeby w każdym z nas jeszcze bardziej rozbudzić tęsknotę za tym dniem, kiedy nasz Pan przyjdzie. Abyśmy byli o wiele bardziej spragnieni spotkania z Bogiem, który przychodzi, niż czegokolwiek innego na świecie!

12 grudnia będziemy się modlić o to: dla nas, dla wszystkich Polaków i dla wszystkich narodów Ziemi. “Duch i Oblubienica wołają przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” Ap. 22,17

Przyjdź jeśli tęsknisz za Bogiem. Przyjdź jeśli pragniesz więcej…

Sobota 12 grudnia 2015 r. godz. 8:00-20:00
 ul.Sobieskiego 110, 70#

PLAN DNIA:

08:00 - 10:00 Uwielbienie i modlitwa rozważanie Słowa Bożego

10:00 - 12:00 Uwielbienie i wstawiennictwo

12:00 - 14:00 Uwielbienie i wstawiennictwo

14:00 - 16:00 Sesja nauczania z serii "Szkoła Modlitwy" oraz pokoje prorocze

16:00 - 18:00 DEVO - set medytacyjny

18:00 - 20:00 Uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie

Zapraszamy do skorzystania z posługi proroczej w godzinach 14.00-16.00. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się tutaj.

Góra Modlitwy – to cykliczna, comiesięczna, 12-godzinna modlitwa złożona z 3 elementów: uwielbienia, rozważania Pisma Świętego oraz wstawiennictwa. Rozpoczyna się o godzinie 8:00 a kończy o 20:00. Można wejść i wyjść w dowolnym momencie, a także słuchać nas na żywo przez USTREAM.

Przyjdź i weź ze sobą znajomych.


Poprzednia Góra Modlitwy, która odbyła się w Kaplicy Akademickiej Sanktuarium Andrzeja Boboli, była transmitowana na żywo także w wersji wideo (www.góramodlitwy.pl)

© 2023 Fundacja 24/7

Theme by Anders NorenUp ↑