Month: Luty 2016

“Wolność dla ofiar handlu ludźmi” Góra Modlitwy 27.02.2016

"Wolność dla ofiar handlu ludźmi" - Góra Modlitwy 27.02.2016r.

Wg danych ONZ nawet do 4 milionów kobiet i dzieci jest wykorzystywanych w przymusowej prostytucji i pracy! Raport UNICEFu podaje, że ponad 1 milion dzieci na świecie jest sprzedawanych w celach niewolnictwa seksualnego – czyli ok. 30 milionów dzieci straciło dzieciństwo w ostatnich 30 latach! Co 30 sekund na całym świecie ktoś staje się ofiarą handlu ludźmi!

Nie możemy przejść obok tego obojętnie. Dlatego podczas najbliższej Góry Modlitwy, będziemy modlić się, aby zakończył się handel ludźmi na całym świecie.

Zapraszamy na lutową Górę Modlitwy, która odbędzie się 27.02.2016 r. w godz. 8:00-20:00. Górę Modlitwy poprzedzi projekcja dokumentalnego filmu „Nefarious” – poświęconego tematyce handlu ludźmi – w piątek 26.02.2016 r. o godz. 20:30 w Domu Modlitwy.

 27.02.2016 GM Wolność dla ofiar-do mailingu

„To jest post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. (Iz 58, 6-7)

PLAN DNIA:

  • 08:00 - 10:00 Uwielbienie i modlitwa rozważanie Słowa Bożego
  • 10:00 - 12:00 Uwielbienie i wstawiennictwo
  • 12:00 - 14:00 Uwielbienie i wstawiennictwo
  • 14:00 - 16:00 Sesja nauczania z serii "Szkoła Modlitwy" oraz pokoje prorocze
  • 16:00 - 18:00 DEVO - set medytacyjny
  • 18:00 - 20:00 Uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie

Zapraszamy do skorzystania z posługi proroczej w godzinach 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się tutaj.

Przyjdź i módl się razem z nami! Czytaj więcej nt. handlu ludźmi na stronie Domu Modlitwy Wrocław24.

POSZERZ PRZESTRZEŃ… Domu Modlitwy!

 POSZERZ PRZESTRZEŃ... Domu Modlitwy!

W Domu Modlitwy Warszawa24 dwa razy dziennie, przez cały rok odbywa się dynamiczne, pełne pasji uwielbienie, spotkanie z żywym Słowem Boga, docierającym do głębi duszy, oraz gorliwa modlitwa wstawiennicza. Z tego miejsca modlimy się w intencji rodzin i singli, za bezrobotnych i przedsiębiorców, o zaprzestanie handlu ludźmi i ożywienie wiary... i za Ciebie!

Cieszymy się, że Dom Modlitwy może służyć większemu poznaniu Bożej miłości dla tak dużej - i ciągle wzrastającej - grupy osób! Cieszymy się, że w tym miejscu Bóg dotyka Waszych serc i ożywia Waszą wiarę, że z Domu Modlitwy czerpią inspirację kolejne wspólnoty.

POSZERZ PRZESTRZEŃ - grafika do mailingu

Myśląc o Was i Waszym komforcie, powiększamy przestrzeń Domu Modlitwy. Planujemy przebudowę i poszerzenie sali modlitwy tak, by swobodnie zmieściło się więcej osób, dlatego zaczynamy remont.  Dołożysz swoją cegiełkę? Aby zakończyć pracę, potrzebujemy jeszcze ok. 25 tysięcy złotych. Dołącz do grona tych, którzy poszerzają przestrzeń Domu Modlitwy! 

Możesz wykonać przelew na poniższe konto, lub przekazać nam gotówkę bezpośrednio. Fundacja „24/7” - Deutsche Bank Polska S.A.: 83 1910 1048 2787 1327 2655 0001 tytułem: „Remont Domu Modlitwy Warszawa24"

Każda złotówka zbuduje nową, większą salę, służącą spotkaniom z Bogiem! Dziękujemy za Twoją pomoc.

© 2024 Fundacja 24/7

Theme by Anders NorenUp ↑