Author: maciej (page 1 of 4)

KONFERENCJA “CO MÓWI DUCH DO KOŚCIOŁA?” KS. PETER HOCKEN 16.01.2016

CO DUCH ŚWIĘTY MÓWI DO KOŚCIOŁA?

W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwujemy wzmożone działanie Ducha Świętego na całej ziemi. W różnych częściach świata powstają nowe grupy ludzi, zafascynowanych osobą Jezusa. Duch Święty rozpala serca wierzących swym potężnym ogniem, odnawia ich i odbudowuje.

Wiemy, że Kościół nie mógłby istnieć, ani tym bardziej realizować zadania, jakie mu powierzył zmartwychwstały Jezus – aby iść i nauczać wszystkie narody, gdyby nie był nieustannie poruszany przez Ducha.

16.01.2016 Co mówi Duch - ks. Peter Hocken

Zapytaliśmy ks. Petera Hockena – wybitnego specjalistę w tym temacie - czy wśród wielu istotnych spraw, jest jedna, główna rzecz, do której dziś Duch Święty zaprasza wszystkich chrześcijan?

Odpowiedź na to pytanie-już podczas Konferencji “Co Duch mówi do Kościoła?” Zapraszamy! 

Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2016 r. (sobota) w godzinach 9:00-20:00 w Kaplicy Akademickiej Sanktuarium św. Andrzeja Boboli ul. Rakowiecka 61.

Koszt udziału w konferencji - 35 zł - zapisy do 6 stycznia; 45 zł - po 6 stycznia, 50 zł w dniu Konferencji.

Wpłat można dokonywać na poniższe konto:
Fundacja "24/7"
Nr konta: 83 1910 1048 2787 1327 2655 0001
Z dopiskiem: "Konferencja - Co mówi Duch"

Podczas Konferencji, odbędą się 4 sesje nauczania, a także uwielbienie i posługa dla tych, którzy będą chcieli być bardziej wrażliwi na poruszenia Ducha Świętego.

Zapisz się na konferencję już dziś klikając tutaj:

 http://goo.gl/forms/T2ZF0rzcMr. Zapraszamy serdecznie!


“…nie ma większej wolności od tej, by pozwolić się prowadzić Duchowi, rezygnując z kalkulowania i kontrolowania wszystkiego, oraz pozwolić, aby On nas oświecał, prowadził nas, kierował nami i pobudzał nas tak, jak On pragnie.” Papież Franciszek, Evangeli Gaudium

Mówcy:

Ks. Peter Hocken - teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego. Szczególnym powołaniem ks. Petera jest przybliżanie katolikom tradycji ewangelikalnej. W swojej posłudze wskazuje on przede wszystkim na duchowe zasady ekumenii, które Sobór Watykański II opisuje jako duszę całego ruchu ekumenicznego.

O. Roman Groszewski SJ – jezuita, lider charyzmatycznej Wspólnoty Dom. W swojej posłudze skupiony jest na przywracaniu tożsamości dzieci Bożych w wierzących. Od wielu lat zaangażowany oraz noszący w sercu pragnienie powstania w Warszawie miejsca modlitwy 24/7, współzałożyciel i jeden z liderów projektu „Back Home Warsaw”.

Maciej Wolski – Współzałożyciel oraz Prezes Fundacji 24/7 od wielu lat krzewiącej ideę modlitwy i uwielbienia 24/7 w Polsce. Od 8 lat  wraz z zespołem przyjaciół zaangażowany w tworzenie Domu Modlitwy Warszawa24, gdzie co miesiąc odbywa się Góra Modlitwy - 12 godzinnej ciągłej modlitwy i uwielbienia prowadzonego przez zmieniające się zespoły uwielbienia, a także codzienna modlitwa w każdy powszedni poranek i wieczór.

Góra Modlitwy – 9.01.

PIERWSZA GÓRA MODLITWY W NOWYM ROKU - JUŻ 9 STYCZNIA!

Pamiętacie jak potężne było wołanie “Marana Tha” z ostatniej Góry Modlitwy? Dlatego chcemy kontynuować temat tęsknoty za Jezusem i modlitwy o Jego powtórne przyjście. Tym razem będziemy prosić Boga o to, aby takie wołanie rozległo się już nie tylko z Polski, ale z całej Ziemi.
“W Jego Imieniu narody pokłądać nadzieję będą.” (Mt. 12,21)

2015.01.09 GM_mailing
Temat przewodni Góry Modlitwy – narody, oddające pokłon Panu, mające w Nim swą nadzieję - nawiązuje także do obchodzonego 6 stycznia Święta Objawienia Pańskiego. Święto to upamiętnia rozpoznanie przez pogan Wcielonego Boga – Mesjasza, zapowiedzianego przez proroków. Wspominając to wydarzenie, chcemy prosić Boga, aby dziś zdejmował zasłonę z oczu narodów, aby wszyscy Go poznali i oddali Mu pokłon.
Będziemy modlić się w intencji narodu wybranego – Izraela, naszej Ojczyzny, oraz wszystkich narodów Ziemi.
Wstawiennictwem ogarniemy także Światowe Dni Młodzieży, na które do Polski przyjedzie grupa młodzieży z różnych stron świata. Będziemy się modlić, aby czas Światowych Dni Młodzieży w Polsce, był dla nich okazją do przylgnęcia do Boga całym sercem!

Zapraszamy serdecznie w sobotę 9 stycznia 2016 r. godz. 8:00-20:00

PLAN DNIA:
08:00 - 10:00 Uwielbienie i modlitwa rozważanie Słowa Bożego
10:00 - 12:00 Uwielbienie i wstawiennictwo w intencji wszystkich narodów
12:00 - 14:00 Uwielbienie i wstawiennictwo w intencji Światowych Dni Młodzieży
14:00 - 16:00 Sesja nauczania z serii "Szkoła Modlitwy" oraz pokoje prorocze
16:00 - 18:00 Devotional - set rozważania Słowa Bożego
18:00 - 20:00 Uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie

Zapraszamy do skorzystania z posługi proroczej w godzinach 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się tutaj.

Góra Modlitwy – to cykliczna, comiesięczna, 12-godzinna modlitwa złożona z 3 elementów: uwielbienia, rozważania Pisma Świętego oraz wstawiennictwa. Rozpoczyna się o godzinie 8:00 a kończy o 20:00. Można wejść i wyjść w dowolnym momencie, oraz dołączyć do modlitwy on-line!

Kolejne Góry Modlitwy odbędą się prawdopodobnie: 27 lutego 2016; 19 marca 2016; 23 kwietnia 2016; 14 maja 2016; 04 czerwca 2016; Lipiec - Podczas Obozu “Poświęceni Panu”; 27 sierpnia 2016; 24 września 2016; 29 października 2016; 26 listopada 2016; 17 grudnia 2016. Zapraszamy serdecznie!

Przerwa Świąteczna

Jak działa Dom Modlitwy w okolicach Świąt i Nowego Roku?

Sala Modlitwy zamknięta - święta

“Marana Tha!” – Góra Modlitwy 12.12.2015

Zapraszamy serdecznie na grudniową Górę Modlitwy.

unnamed

“Marana Tha” – Przyjdź Panie Jezu! To temat przewodni najbliższej Góry Modlitwy, która odbędzie się 12 grudnia 2015 w godzinach 08:00-20:00.

Dlaczego taki temat? Żeby w każdym z nas jeszcze bardziej rozbudzić tęsknotę za tym dniem, kiedy nasz Pan przyjdzie. Abyśmy byli o wiele bardziej spragnieni spotkania z Bogiem, który przychodzi, niż czegokolwiek innego na świecie!

12 grudnia będziemy się modlić o to: dla nas, dla wszystkich Polaków i dla wszystkich narodów Ziemi. “Duch i Oblubienica wołają przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” Ap. 22,17

Przyjdź jeśli tęsknisz za Bogiem. Przyjdź jeśli pragniesz więcej…

Sobota 12 grudnia 2015 r. godz. 8:00-20:00
 ul.Sobieskiego 110, 70#

PLAN DNIA:

08:00 - 10:00 Uwielbienie i modlitwa rozważanie Słowa Bożego

10:00 - 12:00 Uwielbienie i wstawiennictwo

12:00 - 14:00 Uwielbienie i wstawiennictwo

14:00 - 16:00 Sesja nauczania z serii "Szkoła Modlitwy" oraz pokoje prorocze

16:00 - 18:00 DEVO - set medytacyjny

18:00 - 20:00 Uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie

Zapraszamy do skorzystania z posługi proroczej w godzinach 14.00-16.00. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się tutaj.

Góra Modlitwy – to cykliczna, comiesięczna, 12-godzinna modlitwa złożona z 3 elementów: uwielbienia, rozważania Pisma Świętego oraz wstawiennictwa. Rozpoczyna się o godzinie 8:00 a kończy o 20:00. Można wejść i wyjść w dowolnym momencie, a także słuchać nas na żywo przez USTREAM.

Przyjdź i weź ze sobą znajomych.


Poprzednia Góra Modlitwy, która odbyła się w Kaplicy Akademickiej Sanktuarium Andrzeja Boboli, była transmitowana na żywo także w wersji wideo (www.góramodlitwy.pl)

Older posts

© 2020 Fundacja 24/7

Theme by Anders NorenUp ↑