6 LAT CODZIENNEJ MODLITWY!

" Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie wszystko Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi. " Iz. 62, 6-7

6 lat codziennej modlitwy

Z ogromną wdzięcznością w naszych sercach stajemy dziś przed Bogiem, wspominając 4 kwietnia 2011 roku. To wtedy rozpoczęliśmy codzienne sety modlitewne, w każdy powszedni dzień.  Dziękujemy za ten zaszczyt spędzania czasu u Jego stóp, przed Jego tronem. Za możliwość wchodzenia wgłąb Jego Słowa. Za przywilej stawania na murach naszej Ojczyzny i wołania do Niego, by Jego Wola pełniła się na ziemi, tak jak w niebie.

Ze wzruszeniem wspominamy osoby, które przez te lata - choćby przez chwilę budowały to miejsce - włączając się w uwielbienie, czy przekazując swoje darowizny. Dziękujemy Wam! Jesteście na zawsze w naszych sercach.

Z radością także dziękujemy Bogu za każdą osobę, którą Bóg przyprowadził do tego miejsca choćby na moment, by powiedzieć o swojej miłości, by wlać do serca nadzieję i ożywić wiarę. Za każdą z 6500 godzin wypełnionych Jego Miłością do każdego, kto chciał jej zaczerpnąć.

Dziękujemy i zapraszamy. To miejsce jest otwarte dla każdego z Was. Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00 i od 18:00 do 22:00. Przyjdźcie, by znaleźć schronienie w Jego Obecności!