PIERWSZA GÓRA MODLITWY W NOWYM ROKU - JUŻ 9 STYCZNIA!

Pamiętacie jak potężne było wołanie “Marana Tha” z ostatniej Góry Modlitwy? Dlatego chcemy kontynuować temat tęsknoty za Jezusem i modlitwy o Jego powtórne przyjście. Tym razem będziemy prosić Boga o to, aby takie wołanie rozległo się już nie tylko z Polski, ale z całej Ziemi.
“W Jego Imieniu narody pokłądać nadzieję będą.” (Mt. 12,21)

2015.01.09 GM_mailing
Temat przewodni Góry Modlitwy – narody, oddające pokłon Panu, mające w Nim swą nadzieję - nawiązuje także do obchodzonego 6 stycznia Święta Objawienia Pańskiego. Święto to upamiętnia rozpoznanie przez pogan Wcielonego Boga – Mesjasza, zapowiedzianego przez proroków. Wspominając to wydarzenie, chcemy prosić Boga, aby dziś zdejmował zasłonę z oczu narodów, aby wszyscy Go poznali i oddali Mu pokłon.
Będziemy modlić się w intencji narodu wybranego – Izraela, naszej Ojczyzny, oraz wszystkich narodów Ziemi.
Wstawiennictwem ogarniemy także Światowe Dni Młodzieży, na które do Polski przyjedzie grupa młodzieży z różnych stron świata. Będziemy się modlić, aby czas Światowych Dni Młodzieży w Polsce, był dla nich okazją do przylgnęcia do Boga całym sercem!

Zapraszamy serdecznie w sobotę 9 stycznia 2016 r. godz. 8:00-20:00

PLAN DNIA:
08:00 - 10:00 Uwielbienie i modlitwa rozważanie Słowa Bożego
10:00 - 12:00 Uwielbienie i wstawiennictwo w intencji wszystkich narodów
12:00 - 14:00 Uwielbienie i wstawiennictwo w intencji Światowych Dni Młodzieży
14:00 - 16:00 Sesja nauczania z serii "Szkoła Modlitwy" oraz pokoje prorocze
16:00 - 18:00 Devotional - set rozważania Słowa Bożego
18:00 - 20:00 Uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie

Zapraszamy do skorzystania z posługi proroczej w godzinach 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się tutaj.

Góra Modlitwy – to cykliczna, comiesięczna, 12-godzinna modlitwa złożona z 3 elementów: uwielbienia, rozważania Pisma Świętego oraz wstawiennictwa. Rozpoczyna się o godzinie 8:00 a kończy o 20:00. Można wejść i wyjść w dowolnym momencie, oraz dołączyć do modlitwy on-line!

Kolejne Góry Modlitwy odbędą się prawdopodobnie: 27 lutego 2016; 19 marca 2016; 23 kwietnia 2016; 14 maja 2016; 04 czerwca 2016; Lipiec - Podczas Obozu “Poświęceni Panu”; 27 sierpnia 2016; 24 września 2016; 29 października 2016; 26 listopada 2016; 17 grudnia 2016. Zapraszamy serdecznie!