Góra Modlitwy 30 września 2017 r.

Góra jest miejscem spotkania z Bogiem i miejscem, na którym Bóg objawia swój plan względem człowieka. Na Górze Synaj Bóg zawarł przymierze z Izraelem. Na Górze Horeb Eliasz spotkał Boga w szmerze łagodnego powiewu. Na górę wstępował Jezus, aby się modlić.

Dlatego i my zapraszamy na Górę Modlitwy, do szczególnej, uprzywilejowanej przestrzeni Bożej Obecności. Przyjdź, by zadać Bogu pytania i wylać przed Nim swoje serce. 

Góra Modlitwy: “Wstąpmy na Górę Pana” Iz 2,3 Sobota 30 września 2017 r. w godzinach 08:00-24:00. Dom Modlitwy Warszawa 24/7 przy ul. Sobieskiego 110 - 70# (drugie piętro)

 

Czym jest Góra Modlitwy?

Cykliczną, comiesięczną, 16-godzinną modlitwą złożoną z 3 elementów: uwielbienia, rozważania Pisma Świętego oraz wstawiennictwa. Rozpoczyna się o godzinie 8:00 a kończy o 24:00.

Szczególnie zapraszamy na: 14:00 na nauczanie z serii "Szkoła Modlitwy"; 18:00 - modlitwę o uzdrowienie; oraz 22:00 - wstawienniczą litanię nocy.

Można wejść i wyjść w dowolnym momencie, a także słuchać nas na żywo: www.warszawa24.org/live