POSZERZ PRZESTRZEŃ... Domu Modlitwy!

W Domu Modlitwy Warszawa24 dwa razy dziennie, przez cały rok odbywa się dynamiczne, pełne pasji uwielbienie, spotkanie z żywym Słowem Boga, docierającym do głębi duszy, oraz gorliwa modlitwa wstawiennicza. Z tego miejsca modlimy się w intencji rodzin i singli, za bezrobotnych i przedsiębiorców, o zaprzestanie handlu ludźmi i ożywienie wiary... i za Ciebie!

Cieszymy się, że Dom Modlitwy może służyć większemu poznaniu Bożej miłości dla tak dużej - i ciągle wzrastającej - grupy osób! Cieszymy się, że w tym miejscu Bóg dotyka Waszych serc i ożywia Waszą wiarę, że z Domu Modlitwy czerpią inspirację kolejne wspólnoty.

POSZERZ PRZESTRZEŃ - grafika do mailingu

Myśląc o Was i Waszym komforcie, powiększamy przestrzeń Domu Modlitwy. Planujemy przebudowę i poszerzenie sali modlitwy tak, by swobodnie zmieściło się więcej osób, dlatego zaczynamy remont.  Dołożysz swoją cegiełkę? Aby zakończyć pracę, potrzebujemy jeszcze ok. 25 tysięcy złotych. Dołącz do grona tych, którzy poszerzają przestrzeń Domu Modlitwy! 

Możesz wykonać przelew na poniższe konto, lub przekazać nam gotówkę bezpośrednio. Fundacja „24/7” - Deutsche Bank Polska S.A.: 83 1910 1048 2787 1327 2655 0001 tytułem: „Remont Domu Modlitwy Warszawa24"

Każda złotówka zbuduje nową, większą salę, służącą spotkaniom z Bogiem! Dziękujemy za Twoją pomoc.