"Wolność dla ofiar handlu ludźmi" - Góra Modlitwy 27.02.2016r.

Wg danych ONZ nawet do 4 milionów kobiet i dzieci jest wykorzystywanych w przymusowej prostytucji i pracy! Raport UNICEFu podaje, że ponad 1 milion dzieci na świecie jest sprzedawanych w celach niewolnictwa seksualnego – czyli ok. 30 milionów dzieci straciło dzieciństwo w ostatnich 30 latach! Co 30 sekund na całym świecie ktoś staje się ofiarą handlu ludźmi!

Nie możemy przejść obok tego obojętnie. Dlatego podczas najbliższej Góry Modlitwy, będziemy modlić się, aby zakończył się handel ludźmi na całym świecie.

Zapraszamy na lutową Górę Modlitwy, która odbędzie się 27.02.2016 r. w godz. 8:00-20:00. Górę Modlitwy poprzedzi projekcja dokumentalnego filmu „Nefarious” – poświęconego tematyce handlu ludźmi – w piątek 26.02.2016 r. o godz. 20:30 w Domu Modlitwy.

 27.02.2016 GM Wolność dla ofiar-do mailingu

„To jest post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. (Iz 58, 6-7)

PLAN DNIA:

  • 08:00 - 10:00 Uwielbienie i modlitwa rozważanie Słowa Bożego
  • 10:00 - 12:00 Uwielbienie i wstawiennictwo
  • 12:00 - 14:00 Uwielbienie i wstawiennictwo
  • 14:00 - 16:00 Sesja nauczania z serii "Szkoła Modlitwy" oraz pokoje prorocze
  • 16:00 - 18:00 DEVO - set medytacyjny
  • 18:00 - 20:00 Uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie

Zapraszamy do skorzystania z posługi proroczej w godzinach 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się tutaj.

Przyjdź i módl się razem z nami! Czytaj więcej nt. handlu ludźmi na stronie Domu Modlitwy Wrocław24.