i nie mają spoczynku, śpiewając dniem i nocą: Święty, Święty, Święty,
Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi…” Ap.4,8